Quantum Computing

Bu dərslikdə biz Kvant Hesablamasının əsaslarını öyrənəcəyik.
Mövzukateqoriya
Klassik hesablamaya girişQC əsasları
Kvant hesablamalarına girişQC əsasları
Kvant kompüteri nədirQC əsasları
Kvant Hesablama ilə bağlı Vacib TəriflərQC əsasları
Kvant kompüterinin memarlığıQC əsasları
Klassik hesablama və kvant hesablama arasındakı fərqQC əsasları
Kvant hesablamalarında optimallaşdırmanın müəyyən edilməsiQC əsasları
Kvant mexanikasına girişKvant hesablamaları üçün ilkin şərtlər
Fotonların əsaslarıKvant hesablamaları üçün ilkin şərtlər
Kvant mexanikasında bucaq momentumuKvant hesablamaları üçün ilkin şərtlər
Kvant mexanikasında vacib terminlərKvant hesablamaları üçün ilkin şərtlər
Klassik mexanika ilə kvant mexanikası arasındakı fərqKvant hesablamaları üçün ilkin şərtlər
Kvant termininə girişKvant hesablamaları üçün ilkin şərtlər
Kvant materiallarıKvant hesablamaları üçün ilkin şərtlər
Kvant Hesablamada Hesablama GücüKvant hesablamaları üçün ilkin şərtlər
Kvant hesablamaları üçün riyazi əsaslarKvant hesablamaları üçün ilkin şərtlər
Kvant internet nədirQC əsasları
Kvant TəchizatQC əsasları
Kvant şahmatQC əsasları
OpenQL LayihəsiQC əsasları
OpenQASMQC əsasları
Kvant Hesablama İqlim Dəyişikliyi ilə Necə Mübarizə Edə bilər?QC-nin İstifadəsi
Kvant Hesablama Müsahibə Suallarımüsahibə

müəllif