Programa per a la Torre de Hanoi amb Python

Introducció La tasca és resoldre el problema de la Torre de Hanoi mitjançant la programació Python. Hi ha un conjunt de regles a seguir per resoldre el problema: Al mateix temps, només es permet moure un disc. Només es pot moure el disc superior. Els discs només es poden col·locar a...