Diferències en ABAP per a entrevistes

Aquí, parlarem de totes les diferències que es demanen a cada entrevistes ABAP
Temacategoria
Classe local vs classe globalDiferències ABAP
Mòdul de funció vs classeDiferències ABAP
Mètode instància vs mètode estàticDiferències ABAP
Atribut estàtic vs atribut instànciaDiferències ABAP
Constructor Vs Constructor de classeDiferències ABAP
Interfície vs classe abstractaDiferències ABAP
Trucada per valor vs Trucada per referènciaDiferències ABAP
OBTÉ EL CURSOR vs OCULTA L'ÀREADiferències ABAP
SELECT-OPTIONS Vs ParàmetresDiferències ABAP
Memòria SAP VS Memòria ABAPDiferències ABAP
Casting estret vs fos ampleDiferències ABAP
Programació procedimental vs POO Diferències ABAP
Excepció vs gestor d'esdevenimentsDiferències ABAP
Adjuntar vs inserirDiferències ABAP
Domini vs element de dadesDiferències ABAP
Taula de comprovació vs taula de valorsDiferències ABAP
Classe de dades vs classe de lliuramentDiferències ABAP
Punt d'interrupció estàtic vs punt d'interrupció dinàmicDiferències ABAP
Clau primària vs clau estrangeraDiferències ABAP
Estructura vs Àrea de TreballDiferències ABAP
Singleton vs mètode estàticDiferències ABAP
Mòdul de funció d'actualització vs mòdul de funció normalDiferències ABAP
BAPI vs RFCDiferències ABAP
Sortides d'usuaris vs. sortides de clientsDiferències ABAP
BDC Vs BAPI Vs ODataDiferències ABAP
Mòdul de funció OOPs VSDiferències ABAP
Actualització vs declaració claraDiferències ABAP
Declaració Cursor vs SelectDiferències ABAP
Obre el cursor vs Fetch CursorDiferències ABAP
BADI Vs EnhancementDiferències ABAP
Classe Singleton Vs Classe persistentDiferències ABAP
Punt de millora Vs Punt de milloraDiferències ABAP
Web Dynpro ABAP vs Web Dynpro JavaDiferències ABAP
SAP Smart Forms vs SAP ScriptDiferències ABAP