Citrix Endpoint Management

En aquest tutorial aprendrem sobre Citrix Endpoint Management, que abans es coneixia com Citrix XenMobile.
Temacategoria
Què és XenMobile Citrix Cloud MDM Solutionintroducció
Citrix Endpoint Management vs Citrix XenMobileintroducció
Quins són els productes que ofereix Citrix XenMobileintroducció
Quines són les funcions que ofereix Citrix XenMobileintroducció

autor