Programes Java

En aquest tutorial passarem per diversos exemples de programació Java.
Temacategoria
Programa Java per llegir el número des de l'entrada estàndard
Programes bàsics
Programa Java per obtenir entrada de l'usuariProgrames bàsics
Programa Java per multiplicar dos nombres de coma flotantProgrames bàsics
Programa Java per intercanviar dos númerosProgrames bàsics
Programa Java per afegir dues cadenes binàriesProgrames bàsics
Programa Java per afegir dos nombres complexosProgrames bàsics
Programa Java per comprovar nombres enters parells o imparells
Programes bàsics
Programa Java per trobar el més gran entre 3 nombres
Programes bàsics
Programa Java per trobar LCM de 2 nombres
Programes bàsics
Programa Java per trobar GCD o HCF de 2 números
Programes bàsics
Programa Java per mostrar tots els nombres primers de l'1 al NProgrames bàsics
Programa Java per comprovar si el caràcter d'entrada és vocal o consonantProgrames bàsics
Programa Java per comprovar l'any bisiestProgrames bàsics
Programa Java per comprovar el nombre d'Armstrong entre dos nombres entersProgrames bàsics
Programa Java per comprovar si el número d'entrada és un número de neóProgrames bàsics
Programa Java per trobar factorial d'un nombre
Programes bàsics
Programa Java per trobar la suma parell de la sèrie de Fibonacci fins al número N
Programes bàsics
Programa Java per calcular l'interès simpleProgrames bàsics
Programa Java per calcular l'interès compost
Programes bàsics
Programa Java per trobar l'àrea i el perímetre d'un rectangle

Programes bàsics
Programa Java per imprimir un patró d'estrella de triangle rectangularProgrames de patrons
Programa Java per imprimir el patró d'estrella del triangle esquerreProgrames de patrons
Programa Java per imprimir el patró d'estrella de la piràmideProgrames de patrons
Programa Java per imprimir el patró d'estrella de la piràmide inversaProgrames de patrons
Programa Java per imprimir el patró del triangle de l'estrella superiorProgrames de patrons
Programa Java per imprimir un patró de triangle d'estrella superior mirallProgrames de patrons
Programa Java per imprimir un patró d'estrella de triangle cap avallProgrames de patrons
Programa Java per imprimir un patró de triangle d'estrella inferior mirallProgrames de patrons
Programa Java per imprimir el triangle d'Star PascalProgrames de patrons
Programa Java per imprimir el patró d'estrella de diamantProgrames de patrons
Programa Java per imprimir un patró d'estrella quadradaProgrames de patrons
Programa Java per imprimir el patró d'estrella de la piràmideProgrames de patrons
Programa Java per imprimir patró espiral de númerosProgrames de patrons
Programa Java per a la conversió de binari a octalProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió d'octals a decimalsProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió de decimal a octalProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió d'hexadecimal a decimalProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió de decimal a hexadecimalProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió de decimals a binariProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió de binari a decimalProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió de booleà a cadenaProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió de cadena a dobleProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió de doble a cadenaProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió de cadena a llargProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió llarga a cadenaProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió d'int a caràctersProgrames de conversió
Programa Java per a la conversió de caràcters a intProgrames de conversió
Programa Java per crear una classe i un objecteClasses i programes objectes
Programa Java per crear classes abstractesClasses i programes objectes
Programa Java per crear classes SingletonClasses i programes objectes
Programa Java per crear una interfícieClasses i programes objectes
Programa Java per sembrar encapsulació a classeClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar l'herència a classeClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar l'abstracció a classeClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar dades amagats a classeClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar el polimorfisme a classeClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar la sobrecàrrega de mètodes a classeClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar la substitució de mètodes a les classesClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar l'ús de Super Keyword a classeClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar l'ús d'aquesta paraula clau a classeClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar l'ús de la paraula clau estàtica a la classeClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar l'ús del modificador d'accésClasses i programes objectes
Programa Java per mostrar l'ús del mètode Main().Programes de mètodes Java
Programa Java per mostrar l'ús de mètodes estàtics i no estàticsProgrames de mètodes Java
Programa Java per mostrar l'ús del mètode forEach().Programes de mètodes Java
Programa Java per mostrar l'ús del mètode toString().Programes de mètodes Java
Programa Java per mostrar l'ús del mètode codePointAt().Programes de mètodes Java
Programa Java per mostrar l'ús del mètode compare().Programes de mètodes Java
Programa Java per mostrar l'ús del mètode equals().Programes de mètodes Java
Programa Java per mostrar l'ús del mètode hasNext() i next().Programes de mètodes Java
Mètodes del cicle de vida del filProgrames de mètodes Java
* Mètode start().Programes de mètodes Java
* Mètode run().Programes de mètodes Java
Programa Java per a la cerca linealCerca de programes
Programa Java per a la cerca binàriaCerca de programes
Programa Java per cercar recursivament linealment un element en una matriuCerca de programes
Programa Java per cercar un element en una matriuProgrames de matriu 1-D
Programa Java per trobar l'element més gran d'una matriuProgrames de matriu 1-D
Programa Java per ordenar una matriuProgrames de matriu 1-D
Programa Java per ordenar els elements d'una matriu en ordre descendentProgrames de matriu 1-D
Programa Java per ordenar els elements d'una matriu en ordre ascendentProgrames de matriu 1-D
Programa Java per eliminar elements duplicats d'una matriuProgrames de matriu 1-D
Programa Java per fusionar dues matriusProgrames de matriu 1-D
Programa Java per comprovar si dues matrius són iguals o noProgrames de matriu 1-D
Programa Java per eliminar totes les ocurrències d'un element en una matriuProgrames de matriu 1-D
Programa Java per trobar elements comuns de matriuProgrames de matriu 1-D
Programa Java per copiar tots els elements d'una matriu a una altra matriuProgrames de matriu 1-D
Programa Java per a la rotació de matriusProgrames de matriu 1-D
Programa Java per imprimir una matriu 2DProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per afegir dues matriusProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per ordenar la matriu 2D entre columnesProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per comprovar si dues matrius són iguals o noProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per trobar la transposicióProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per trobar el determinantProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per trobar el normal i traçarProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per imprimir elements de límit d'una matriuProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per girar elements de matriuProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per calcular la suma de diagonals d'una matriuProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per intercanviar elements del primer i l'últim d'una matriu entre filesProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per intercanviar elements del primer i l'últim en una matriu entre columnesProgrames de matrius 2-D (Matrix).
Programa Java per obtenir un caràcter de la cadena donadaProgrames de cadena
Programa Java per substituir un caràcter en un índex específicProgrames de cadena
Programa Java per invertir una cadenaProgrames de cadena
Programa Java per invertir una cadena utilitzant pilesProgrames de cadena
Programa Java per ordenar una cadenaProgrames de cadena
Programa Java per intercanviar parells de caràctersProgrames de cadena
Programa Java per comprovar si la cadena donada és PangramProgrames de cadena
Programa Java per imprimir la primera lletra de cada paraula amb regexProgrames de cadena
Programa Java per determinar el punt de codi Unicode en un índex determinatProgrames de cadena
Programa Java per eliminar zeros inicialsProgrames de cadena
Programa Java per comparar dues cadenesProgrames de cadena
Programa Java per comparar dues cadenes lexicogràficamentProgrames de cadena
Programa Java per imprimir paraules de longitud igualProgrames de cadena
Programa Java per inserir una cadena en una altra cadenaProgrames de cadena
Programa Java per dividir en una sèrie de subcadenesProgrames de cadena
Programa Java per inicialitzar una llistaLlista de programes
Programa Java per trobar una subllista en una llistaLlista de programes
Programa Java per obtenir el mínim i el màxim d'una llistaLlista de programes
Programa Java per dividir una llista en dues meitatsLlista de programes
Programa Java per eliminar una subllista d'una llistaLlista de programes
Programa Java per eliminar duplicats d'una llista de matriusLlista de programes
Programa Java per eliminar Null d'un contenidor de llistaLlista de programes
Programa Java per ordenar la llista de matrius en ordre ascendentLlista de programes
Programa Java per obtenir el primer i l'últim element d'una llista de matriusLlista de programes
Programa Java per convertir una llista de cadenes en cadenes separades per comesLlista de programes
Programa Java per afegir un element a la primera i l'última posició d'una llista enllaçadaLlista de programes
Programa Java per trobar elements comuns en Two ArrayListLlista de programes
Programa Java per eliminar elements repetits d'una llista de matriusLlista de programes
Programa Java per formatar l'hora en format AM-PMProgrames de data i hora
Programa Java per mostrar les dates de l'any calendari en diferents formatsProgrames de data i hora
Programa Java per mostrar la data i l'hora actualsProgrames de data i hora
Programa Java per mostrar l'hora en formats de diferents païsosProgrames de data i hora
Programa Java per convertir l'hora local a GMTProgrames de data i hora
Programa Java per crear un fitxer nouProgrames de fitxers
Programa Java per crear un fitxer temporalProgrames de fitxers
Programa Java per escriure en un fitxerProgrames de fitxers
Programa Java per canviar el nom d'un fitxer en javaProgrames de fitxers
Programa Java per fer que un fitxer sigui de només lecturaProgrames de fitxers
Programa Java per comparar camins de dos fitxersProgrames de fitxers
Programa Java per copiar un fitxer a un altre fitxerProgrames de fitxers
Programa Java per imprimir tot el patró que coincideix amb el patró donat des d'un fitxerProgrames de fitxers
Programa Java per afegir una cadena a un fitxer existentProgrames de fitxers
Programa Java per llegir contingut d'un fitxer i escriure'l en un altre fitxerProgrames de fitxers
Programa Java per llegir i imprimir tots els fitxers des d'un fitxer zipProgrames de fitxers
Programa Java per recórrer en un directoriProgrames de directoris
Programa Java per obtenir la mida d'un directoriProgrames de directoris
Programa Java per eliminar un directoriProgrames de directoris
Programa Java per crear directoris de forma recursivaProgrames de directoris
Programa Java per cercar un fitxer en un directoriProgrames de directoris
Programa Java per trobar el directori de treball actualProgrames de directoris
Programa Java per mostrar tots els directoris d'un directoriProgrames de directoris
Programa Java per mostrar excepcions en temps d'execucióProgrames d'excepcions i errors
Programa Java per mostrar els tipus d'errorsProgrames d'excepcions i errors
Programa Java per gestionar les jerarquies d'excepcióProgrames d'excepcions i errors
Programa Java per gestionar els mètodes d'excepcióProgrames d'excepcions i errors
Programa Java per gestionar les excepcions verificadesProgrames d'excepcions i errors
Programa Java per gestionar les excepcions no marcadesProgrames d'excepcions i errors
Programa Java per gestionar la divisió per zero i múltiples excepcionsProgrames d'excepcions i errors
Programa Java per mostrar un error de codi inabastableProgrames d'excepcions i errors
Programa Java per mostrar errors de consistència de memòria i interfície de filProgrames d'excepcions i errors
Programa Java per utilitzar diferents tipus d'una col·leccióProgrames de col·leccions
Programa Java per imprimir una col·leccióProgrames de col·leccions
Programa Java per comparar elements d'una col·leccióProgrames de col·leccions
Programa Java per obtenir la mida de la col·leccióProgrames de col·leccions
Programa Java per comparar elements d'una col·leccióProgrames de col·leccions
Programa Java per barrejar els elements d'una col·leccióProgrames de col·leccions
Programa Java per revertir una col·leccióProgrames de col·leccions
Programa Java per convertir una col·lecció en matriuProgrames de col·leccions
Programa Java per convertir Array en Col·leccióProgrames de col·leccions
Programa Java per substituir elements d'una llistaProgrames de col·leccions
Programa Java per girar elements d'una llistaProgrames de col·leccions
Programa Java per iterar a través d'elements de HashMapProgrames de col·leccions
Programa Java per comprovar l'estat del filProgrames multifils
Programa Java per suspendre un filProgrames multifils
Programa Java per unir filsProgrames multifils
Programa Java per mostrar el fil del dimoniProgrames multifils
Programa Java per imprimir sèries de Fibonacci de diferents maneresMés programes Java
Programa Java per convertir una llista enllaçada a una matriuMés programes Java
Programa Java per convertir vector en una llistaMés programes Java
Programa Java per convertir una cadena en una llista de caràctersMés programes Java
Programa Java per convertir l'iterador en una llistaMés programes Java
Programa Java per convertir una llista en un mapaMés programes Java
Programa Java per convertir una llista en un fluxMés programes Java
Programa Java per convertir llista en conjuntMés programes Java
Programa Java per convertir InputStream a StringMés programes Java
Programa Java per convertir un conjunt de cadenes en matriu de cadenesMés programes Java
Programa Java per convertir String a ObjectMés programes Java
Programa Java per convertir el valor de cadena en valor de byteMés programes Java