Επιλέξτε σελίδα

Αναζητήστε ένα μάθημα ή ένα θέμα

Τεχνολογίες Blockchain

Blockchain

Το Blockchain είναι η ασφαλής και αξιόπιστη τεχνολογία βάσεων δεδομένων επόμενης γενιάς. Σε αυτό το γρήγορο σεμινάριο θα μάθετε τα βασικά και παραδείγματα πραγματικής ζωής.

Λογότυπο Quantum Computing

Quantum Computing

Το Quantum Computing είναι η πιο πρόσφατη πληροφορική που διαταράσσει την Πληροφορική. Σε αυτό το γρήγορο σεμινάριο θα μάθετε τα βασικά και το πραγματικό παράδειγμα.