انتخاب صفحه

یک دوره یا موضوع را جستجو کنید

فن آوری های Blockchain

بلاکچین

بلاک چین نسل بعدی فناوری پایگاه داده ایمن و قابل اعتماد است. در این آموزش سریع با اصول اولیه و مثال های زندگی واقعی آشنا می شوید.

لوگو محاسبات کوانتومی

محاسبات کوانتومی

محاسبات کوانتومی جدیدترین محاسباتی است که فناوری اطلاعات را مختل کرده است. در این آموزش سریع با اصول اولیه و مثال زندگی واقعی آشنا خواهید شد.