Ընտրել Page

Հանոյի աշտարակի ծրագիր Python-ի միջոցով

Ներածություն Խնդիրն է լուծել Հանոյի աշտարակի խնդիրը՝ օգտագործելով python ծրագրավորում: Կան մի շարք կանոններ, որոնք պետք է հետևել խնդիրը լուծելիս. Միևնույն ժամանակ թույլատրվում է տեղափոխել միայն մեկ սկավառակ: Թույլատրվում է տեղափոխել միայն ամենավերին սկավառակը: Սկավառակները կարող են տեղադրվել միայն...

Ծրագիր Python-ի միջոցով կանգառի կայանի խնդիրների քանակի համար

Ներածություն Խնդիրն է գտնել այն ուղիների քանակը, որոնցով մենք կարող ենք կանգնեցնել գնացքը K կայարաններում N կայարաններից դուրս S1-ի և S2-ի միջև այնպես, որ կանգառ կայանները լինեն ոչ հաջորդական: Ծրագրի def find(s, ts): #ընտրել s ոչ հաջորդական կայանը ts կայանների թվից...