SAP մոդուլներ

Գլխավոր > ABAP Սկսնակ > SAP մոդուլներ

թեմակատեգորիա
SAP SDSAP-ի ներածություն
SAP MMSAP-ի ներածություն
SAP PPSAP-ի ներածություն
SAP FICOSAP-ի ներածություն
SAP CRMSAP-ի ներածություն

հեղինակ