ამ გაკვეთილზე ჩვენ გავეცნობით Oracle Database-ს (DB).
კითხვის დასაწყებად დააწკაპუნეთ თემაზე.
თემაკატეგორია
რა არის OracleOracle-ის საფუძვლები
Oracle Tables-ის მოთხოვნებიOracle-ის საფუძვლები
Oracle ViewsOracle-ის საფუძვლები
Oracle QueryOracle-ის საფუძვლები
Oracle პუნქტიOracle-ის საფუძვლები
Oracle უერთდებაOracle-ის საფუძვლები
Oracle პროცედურაOracle-ის საფუძვლები
Oracle ფუნქციაOracle-ის საფუძვლები
Oracle კურსორიOracle-ის საფუძვლები
Oracle TriggerOracle-ის საფუძვლები