აირჩიეთ გვერდი

პითონის საფუძვლები

ამ კურსში ჩვენ ვისწავლით პითონის საფუძვლებს. ასევე, გაიარეთ პითონის პროგრამები პრაქტიკული მუშაობისთვის.
ამ კურსის შემდეგ გაიარეთ პითონის შუალედური გაკვეთილი.
თემაკატეგორია
რა არის პითონის პროგრამირებაშესავალი
განსხვავება პითონსა და C++-ს შორისგანსხვავებები
განსხვავება პითონსა და ჯავას შორისგანსხვავებები
განსხვავება პითონ 2-სა და 3-ს შორისგანსხვავებები
პითონის ინსტალაციაპითონის საფუძვლები
Python Frameworksპითონის საფუძვლები
საუკეთესო პითონის ბიბლიოთეკები რაოდენობრივი ფინანსებისთვის
პითონის საფუძვლები
გამარჯობა სამყარო პითონშიპითონის საფუძვლები
როგორ გავხდეთ კარგი პროგრამისტი პითონშიპითონის საფუძვლები
პითონის შეწევაპითონის საფუძვლები
პითონის სინტაქსიპითონის საფუძვლები
კომენტარები პითონშიპითონის საფუძვლები
პითონის იდენტიფიკატორებიპითონის საფუძვლები
Python საკვანძო სიტყვებიპითონის საფუძვლები
პითონის მონაცემთა ტიპებიპითონის საფუძვლები
განყოფილების ოპერატორები პითონშიპითონის საფუძვლები
ოპერატორები პითონშიპითონის საფუძვლები
გამომავალი ფორმატირება პითონშიპითონის საფუძვლები
გამოტანის ჩვენება პითონშიპითონის საფუძვლები
სამი ოპერატორი პითონშიპითონის საფუძვლები
შეყვანის მიღება პითონშიპითონის საფუძვლები
ნებისმიერი ყველა პითონშიპითონის საფუძვლები
განსხვავება == და ოპერატორს შორის პითონშიპითონის საფუძვლები
პირადობის პირადობის ოპერატორებიპითონის საფუძვლები
ოპერატორის გადატვირთვა პითონშიპითონის საფუძვლები
პითონის კონტროლის განცხადებებიპითონის საფუძვლები
მარყუჟები პითონშიპითონის საფუძვლები
წევრობის ოპერატორიპითონის საფუძვლები
პითონის ბიბლიოთეკები რაოდენობრივი ფინანსებისთვისპითონის საფუძვლები
მარყუჟები პითონშიაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
საკონტროლო განცხადებები (გაგრძელება, შესვენება და გავლა) Python-შიაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
განსხვავება დიაპაზონსა() და xrange()-ს შორის პითონშიაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
ჯაჭვის შედარება პითონშიაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
სხვა პირობითი განცხადების გამოყენება for loop-თან Python-შიაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
გადამრთველის ჩანაცვლება პითონშიაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
პითონში გამეორების ეფექტურად გამოყენებააკონტროლეთ ნაკადი პითონში
Python Itertoolsაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
პითონი __iter__() და __next__() | ობიექტის იტერატორად გადაქცევააკონტროლეთ ნაკადი პითონში
განსხვავება iterable-სა და iterator-ს შორის Python-შიაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
გენერატორები პითონშიაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
გენერატორების გამოხატულება პითონშიაკონტროლეთ ნაკადი პითონში
ფუნქციები პითონშიფუნქციები პითონში
კლასის მეთოდი პითონში სტატიკური მეთოდის წინააღმდეგფუნქციები პითონში
როგორ დავწეროთ ცარიელი ფუნქცია Python–ში – pass განაცხადი?ფუნქციები პითონში
როდის გამოვიყენოთ სარგებელი დაბრუნების ნაცვლად Python-ში?ფუნქციები პითონში
მრავალი მნიშვნელობის დაბრუნება პითონშიფუნქციები პითონში
ნაწილობრივი ფუნქციები პითონშიფუნქციები პითონში
პირველი კლასის ფუნქციები პითონშიფუნქციები პითონში
ზუსტი დამუშავება პითონშიფუნქციები პითონში
*args და **kwargs პითონშიფუნქციები პითონში
პითონის დახურვაფუნქციები პითონში
დეკორატორების ფუნქცია პითონშიფუნქციები პითონში
დეკორატორები პითონშიფუნქციები პითონში
დეკორატორები პარამეტრებით პითონშიფუნქციები პითონში
დამახსოვრება დეკორატორების გამოყენებით Python-შიფუნქციები პითონში
დახმარების ფუნქცია პითონშიფუნქციები პითონში
__import__() ფუნქცია Python-შიფუნქციები პითონში
range() არ აბრუნებს იტერატორს Python-შიფუნქციები პითონში
კორუტინი პითონშიფუნქციები პითონში
პითონის ბიტი ფუნქციონირებს int-ზე (bit_length, to_bytes და from_bytes)ფუნქციები პითონში
პითონის შუალედური გაკვეთილიწინასწარი პითონი