აირჩიეთ გვერდი

SAP ABAP RAP

SAP RAP: ABAP RESTful Application Programming Model Tutorial
თემა
კატეგორია
SAP RAP-ის შესავალითეორია
SAP RAP არქიტექტურათეორია
SAP ABAP Vs SAP RAPგანსხვავებები
SAP BOPF Vs SAP RAPგანსხვავებები
ABAP Cloud Vs SAP RAP-ზეგანსხვავებები
SAP CAP Vs SAP RAPგანსხვავებები
ბიზნეს ობიექტებითეორია
RAP გაშვების დროთეორია
ABAP CDS-ის შესავალითეორია
ქცევის განმარტების შესავალითეორია
ქცევის იმპლემენტაციის შესავალითეორია
მართული RAPთეორია
უმართავი RAPთეორია
როგორ შევქმნათ SAP ABAP RAP პროექტიპროგრამები
მხოლოდ წაკითხვადი სიის ანგარიშის აპლიკაციის შემუშავებაპროგრამები
აპლიკაციის ტრანზაქციული ქცევის ჩართვაპროგრამები
არსებულ კოდექსთან საქმეპროგრამები
სერვისის მოხმარება და ვებ APIპროგრამები
OData განვითარება SAP ABAP RAP-ის გამოყენებითპროგრამები
SAP ABAP RAP CRUD ოპერაციაპროგრამები
SAP ABAP RAP EML გამოყენებითპროგრამები
SAP ABAP RAP ინტერვიუს კითხვებიინტერვიუ კითხვები