აირჩიეთ გვერდი

Citrix საბოლოო წერტილის მენეჯმენტი

ამ გაკვეთილზე ჩვენ გავეცნობით Citrix Endpoint Management-ს შესახებ, რომელიც ადრე ცნობილი იყო როგორც Citrix XenMobile.
თემაკატეგორია
რა არის XenMobile Citrix Cloud MDM Solutionშესავალი
Citrix Endpoint Management Vs Citrix XenMobileშესავალი
რა პროდუქტებს გვთავაზობს Citrix XenMobileშესავალი
რა ფუნქციებს გვთავაზობს Citrix XenMobileშესავალი

ავტორი