აირჩიეთ გვერდი

Cloud Computing

ამ გაკვეთილზე ჩვენ გავეცნობით Cloud Computing-ის საფუძვლებს.
თემაკატეგორია
Cloud Computing-ის შესავალისაფუძვლები
Cloud Computing ისტორიასაფუძვლები
Cloud Computing-ის არქიტექტურასაფუძვლები
Cloud Computing-ის ტექნოლოგიებისაფუძვლები
Cloud Computing-ის მახასიათებლებისაფუძვლები
Დადებითი და უარყოფითი მხარეებისაფუძვლები
Cloud Computing პროგრამებისაფუძვლები
Cloud Computing-ის განლაგების მოდელებისაფუძვლები
Cloud Computing-ის სერვისის მოდელებისაფუძვლები
ღრუბლოვანი სერვისის პროვაიდერი კომპანიებისაფუძვლები
როგორ მუშაობს ღრუბლოვანი გამოთვლა?საფუძვლები
განსხვავება Cloud Computing-სა და Grid Computing-ს შორისსაფუძვლები
განსხვავება ღრუბლოვან კომპიუტერსა და განაწილებულ გამოთვლას შორისსაფუძვლები
განსხვავება ღრუბლოვან კომპიუტერსა და მობილურ გამოთვლას შორისსაფუძვლები
განსხვავება ღრუბლოვან კომპიუტერსა და ტრადიციულ გამოთვლას შორისსაფუძვლები
განსხვავება ღრუბლოვან გამოთვლასა და ზღვარზე გამოთვლას შორისსაფუძვლები
საჯარო Cloudსაფუძვლები
პირადი ღრუბელისაფუძვლები
ჰიბრიდული ღრუბელისაფუძვლები
საზოგადოების ღრუბელისაფუძვლები
ინფრასტრუქტურა, როგორც სერვისი (IaaS) Cloud Computing-შისაფუძვლები
პლატფორმა როგორც სერვისი (PaaS) Cloud Computing-შისაფუძვლები
პროგრამული უზრუნველყოფა როგორც სერვისი (SaaS) Cloud Computing-შისაფუძვლები
იდენტურობა, როგორც სერვისი (IDaaS) Cloud Computing-შისაფუძვლები
ქსელი, როგორც სერვისი (NaaS) Cloud Computing-შისაფუძვლები
დესკტოპი როგორც სერვისი (DaaS) Cloud Computing-შისაფუძვლები
სკალირება Cloud Computing-შისაფუძვლები
Aneka Cloud Computing-შისაფუძვლები
მრავალბინიანობა Cloud Computing-შისაფუძვლები
რა არის მონაცემთა ცენტრი Cloud Computing-ში?საფუძვლები
გამოწვევები Cloud Computing-შისაფუძვლები
განსხვავება საჯარო ღრუბელსა და კერძო ღრუბელს შორისსაფუძვლები
განსხვავება IaaS-სა და PaaS-ს შორისსაფუძვლები
Microsoft Azure Vs Google Cloud vs. AWS: როგორ ავირჩიოთ სწორი პლატფორმა?საფუძვლები
როგორ გავხდეთ ღრუბლის ინჟინერი?საფუძვლები
სერთიფიკატი Cloud Computing-შისაფუძვლები
Cloud Computing ინტერვიუს კითხვებიინტერვიუ კითხვები
Cloud Computing-ის მრავალჯერადი არჩევანის კითხვაინტერვიუ კითხვები