ამ გაკვეთილზე ჩვენ ვისწავლით Microsoft Power BI-ს.
თემაკატეგორია
რა არის Power BIძირითადი