აირჩიეთ გვერდი

VMware სამუშაო ადგილი ONE

ამ გაკვეთილზე ჩვენ გავეცნობით VMware Workspace ONE-ს. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი კურსი მის ძველ ვერსიაზე, ანუ AirWatch-ზე. შეგიძლიათ შეამოწმოთ აქ.
თემაკატეგორია
რა არის VMware Workspace OneVMware Workspace ONE-ის შესავალი
როგორ მუშაობს სამუშაო ადგილი ONE (Architecture)VMware Workspace ONE-ის შესავალი
Workspace One-ის კომპონენტებიVMware Workspace ONE-ის შესავალი
Workspace One-ის პროდუქტებიVMware Workspace ONE-ის შესავალი
VMware Workspace One WebVMware Workspace ONE-ის შესავალი
სამუშაო ადგილი One BoxerVMware Workspace ONE-ის შესავალი
Workspace One Intelligent HubVMware Workspace ONE-ის შესავალი
სამუშაო სივრცე ONE UEM კონსოლიVMware Workspace ONE საფუძვლები
სამუშაო სივრცე ONE UEM ArchitectureVMware Workspace ONE საფუძვლები
მობილური ბოლო წერტილის რეგისტრაცია და მართვა Workspace ONE-შიVMware Workspace ONE დანერგვა
Windows 10-ის ჩართვა Workspace ONE-შიVMware Workspace ONE დანერგვა
macOS Endpoint-ის ჩართვა Workspace ONE-შიVMware Workspace ONE დანერგვა
ელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
მობილური ელფოსტის მართვის განლაგების კონფიგურაცია Workspace ONE-ის გამოყენებითელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
ჩართეთ სერთიფიკატზე დაფუძნებული ელფოსტა Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
MEM მოუწოდებს Google Suite მომხმარებლის ატრიბუტების კონფიგურაციას Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
ელ.ფოსტის ინტეგრაციის მოდელები Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
იმპლემენტაციის რეკომენდაციები Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
PowerShell ინტეგრაცია MEM-ის მეშვეობით Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
Google Sync ინტეგრაცია Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
განათავსეთ მართული ელფოსტის პარამეტრები Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
ელფოსტის დაფა Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
ელ.ფოსტის პროფილის კონფიგურაცია და დაყენება Workspace ONE-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
ელ.ფოსტის შეტყობინებების სერვისები Workspace One-შიელფოსტის კონფიგურაციები Workspace ONE-ში
Workspace ONE Intelligence და UEM Reporting Workspace ONE-შიVMware Workspace ONE დანერგვა
Workspace ONE Access ConsoleVMware Workspace ONE დანერგვა
მობილური კონტენტის მენეჯმენტი Workspace One-შიშინაარსი და რესურსების დანერგვა
Workspace One Content Locker აპიშინაარსი და რესურსების დანერგვა
კონტენტის კარიბჭეშინაარსი და რესურსების დანერგვა
ციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-შიციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში
დირექტორია სერვისების დაყენებაციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში
საუკეთესო პრაქტიკა ღია კოდის LDAP დირექტორია სერვისის ტიპის მორგებისთვისციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში
პირობითი წვდომის პოლიტიკა Azure AD-შიციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში
Microsoft-ის პირობითი წვდომაციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში
VMware Identity მენეჯერი დირექტორია სერვისებითციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში
დირექტორიის სერვისის მომხმარებლების მართვა Workspace ONE UEM-შიციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში
მმართველი დირექტორია მომხმარებლის ჯგუფის ინტეგრაცია სამუშაო სივრცეში ONE UEMციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში
განსხვავება ორგანიზაციის ჯგუფებსა და მომხმარებელთა ჯგუფებს შორის
ციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში
დაამატეთ დირექტორია სერვისის მომხმარებელთა ჯგუფები Workspace ONE UEM-ში
ციფრული სამუშაო სივრცის ინტეგრაცია Workspace ONE-ში

რამე თემა აკლია? Გვაცნობე..

[contact-form-7 id=”24616″ title=”კონტაქტის ფორმა 2 – ინდექსის ქვემოთ”]