Жоспар

Бұл сізге үйренуге болатын тақырыптардың қысқаша тізіміне көмектесетін әртүрлі технологияларға арналған Syllabus тізімі.
тақырыпсанат
HTML SyllabusIT
SAP ABAP SyllabusSAP
SAP OOABAP SyllabusSAP
SAP UI5 SyllabusSAP
SAP Fiori SyllabusSAP
SAP ABAP OData SyllabusSAP
SAP ABAP CDS SyllabusSAP
SAP HANA SyllabusSAP
SAP MTA SyllabusSAP
SAP CAPM SyllabusSAP
SAP ABAP RAP SyllabusSAP
Python SyllabusIT
JavaScript SyllabusIT
Java SyllabusIT
R SyllabusIT
C/C++ SyllabusIT
Голанг бағдарламасыIT
C# SyllabusIT
PHP SyllabusIT
SQL SyllabusIT
Swift SyllabusIT
ReactJs SyllabusIT
React Native SyllabusIT
NodeJs SyllabusIT
Бұрыштық силлабусIT
.NET SyllabusIT
Matlab SyllabusIT
Salesforce Apex SyllabusIT
CSS SyllabusIT
Microsoft Power BI Syllabus
IT

автор