Select Page

Курсту же теманы издеңиз

Blockchain Technologies

Blockchain

Blockchain - бул кийинки муундун коопсуз жана ишенимдүү маалымат базасы технологиясы. Бул тез окуу куралында сиз негиздерин жана чыныгы жашоонун мисалдарын билесиз.

Quantum Computing Logo

Quantum Computing

Quantum Computing - маалыматтык технологияларды бузуп жаткан эң акыркы компьютер. Бул тез окуу куралында сиз негиздерин жана чыныгы жашоонун мисалын үйрөнөсүз.