Хувийн таних менежмент

Энэ зааварт бид Identity Management-ийн талаар суралцах болно.
СэдвийнАнгилал
Тагнуулын төв газрын зарчмууд буюу ТТГ-ын гурвалүндэс
АТГ-ын үйл ажиллагааүндэс
Аюулгүй байдлын зарим чухал ойлголтуудүндэс
Керберосүндэс
Identity холбооүндэс
SSO (Ганц нэвтрэх)үндэс
Вэб үйлчилгээний холбооүндэс
Биометрийн баталгаажуулалтүндэс
Давуу эрхтэй дансуудүндэс
Давуу эрхтэй данс ба сессийн менежментүндэс
Давуу эрхтэй дансны хяналтүндэс
Дансны удирдлагын давуу эрх бүхий шийдлүүдүндэс
Аппликешныг цагаан жагсаалтад оруулахүндэс
Хэрэглэгчийг хамруулахүндэс
Хэрэглэгчийн цуцлалт ба дүрийн өөрчлөлтүндэс
Хандалтын хяналт ба RBACүндэс
Хандалтын баталгаажуулалт ба гэрчилгээүндэс
Ажил үүргийн хуваалт, аудит, тайланүндэс
Identity Lifecycle Management (ILM)үндэс
Оюуны өмчүндэс
Мэдээллийн ангилалүндэс
Аж үйлдвэрийн болон орон нутгийн хууль тогтоомжүндэс
Аюулгүй байдлын бодлогын хүрээүндэс
Мэдээллийн зөрчил болон ослын хариу үйл явцүндэс
Мэдээллийн мэдээллийн зөрчлүүдүндэс

Зохиогч