पृष्ठ चयन

पाठ्यक्रम वा विषय खोज्नुहोस्

ब्लकचेन टेक्नोलोजीहरू

ब्लक दल

ब्लकचेन अर्को पुस्ताको सुरक्षित र विश्वसनीय डाटाबेस प्रविधि हो। यस द्रुत ट्यूटोरियलमा तपाईंले आधारभूत र वास्तविक जीवन उदाहरणहरू सिक्नुहुनेछ।

क्वान्टम कम्प्युटिंग लोगो

क्वांटम कम्प्युटिंग

क्वान्टम कम्प्युटिङ नवीनतम कम्प्युटिङ हो जसले सूचना प्रविधिलाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ। यस द्रुत ट्यूटोरियलमा तपाईंले आधारभूत र वास्तविक जीवन उदाहरण सिक्नुहुनेछ।