Algemene Voorwaarden

Hieronder staan ​​de gebruiksvoorwaarden van www.gocoding.org. Lees deze aandachtig door. Als u contact met ons wilt opnemen over enig aspect van de volgende gebruiksvoorwaarden van onze website, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: gocodingorg@gmail.com.

Door toegang te krijgen tot de inhoud van www.gocoding.org (hierna te noemen website) gaat u akkoord met de hierin uiteengezette voorwaarden en accepteert u ook onze Privacy Policy. Als u niet akkoord gaat met een van de algemene voorwaarden, moet u de Website niet blijven gebruiken en onmiddellijk vertrekken.

U stemt ermee in dat u de website niet voor illegale doeleinden zult gebruiken en dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving zult respecteren.

U stemt ermee in de website niet te gebruiken op een manier die de prestaties kan schaden, de inhoud of informatie op de website kan beschadigen of manipuleren of de algehele functionaliteit van de website kan verminderen.

U stemt ermee in de veiligheid van de website niet in gevaar te brengen of te proberen toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website of te proberen toegang te krijgen tot gevoelige informatie waarvan u denkt dat deze aanwezig is op de website of server waarop deze wordt gehost.

U stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle claims, onkosten, verliezen, aansprakelijkheid, kosten inclusief juridische kosten die door ons worden gemaakt als gevolg van een inbreuk op de voorwaarden in deze overeenkomst en waarmee u akkoord bent gegaan als u doorgaat met het gebruiken van de website.

De reproductie, distributie op welke manier dan ook, zowel online als offline, is ten strengste verboden. Het werk op de website en de afbeeldingen, logo's, tekst en andere dergelijke informatie is eigendom van www.gocoding.org (tenzij anders vermeld).

Disclaimer

Hoewel we ernaar streven om de informatie die op onze site wordt gepresenteerd volledig accuraat te houden en proberen deze zo actueel mogelijk te houden, kan in sommige gevallen een deel van de informatie die u op de website vindt enigszins verouderd zijn.

www.gocoding.org behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen in de informatie die u op de website vindt.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen en de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden te herzien.

Laatst herzien: 29-03-2019