Hei der,

Hvis du tror du kan skrive en teknisk artikkel relatert til et hvilket som helst kodespråk eller verktøy. Da er du velkommen.

Regler

1. Artikkelen din skal være i henhold til gitt prøveindeks. Sjekk her

2. Artikkelen din skal følge gitt format. Sjekk her

3. Du vil bli betalt mellom 2 USD til 10 USD basert på kvaliteten på innholdet ditt og hvis vår anmelder bekrefter det samme.

     

    *** Merk: Vennligst les vår personvernregler, og artikkelen din vil aldri bli publisert uten betaling.