I denne opplæringen vil vi lære om det grunnleggende om Quantum Computing.
EmneKategori
Introduksjon til klassisk databehandlingGrunnleggende om QC
Introduksjon til kvanteberegningGrunnleggende om QC
Hva er en kvantedatamaskinGrunnleggende om QC
Viktige definisjoner knyttet til Quantum ComputingGrunnleggende om QC
Arkitektur av en kvantedatamaskinGrunnleggende om QC
Forskjellen mellom klassisk databehandling og kvantedatabehandlingGrunnleggende om QC
Definere optimalisering i kvanteberegningGrunnleggende om QC
Introduksjon til kvantemekanikkForutsetninger for Quantum Computing
Grunnleggende om fotonerForutsetninger for Quantum Computing
Vinkelmomentum i kvantemekanikkForutsetninger for Quantum Computing
Viktige termer i kvantemekanikkForutsetninger for Quantum Computing
Forskjellen mellom klassisk mekanikk og kvantemekanikkForutsetninger for Quantum Computing
Introduksjon til begrepet QuantumForutsetninger for Quantum Computing
KvantematerialerForutsetninger for Quantum Computing
UtregningskraftForutsetninger for Quantum Computing
Matematisk grunnlag for kvanteberegningForutsetninger for Quantum Computing
Hva er et kvanteinternettGrunnleggende om QC
KvantemaskinvareGrunnleggende om QC
KvantesjakkGrunnleggende om QC
OpenQL-prosjektetGrunnleggende om QC
OpenQASMGrunnleggende om QC
Hvordan kvantedatabehandling kan bekjempe klimaendringer?Bruk Case of QC