ਪੰਨਾ ਚੁਣੋ

ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ

ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।
ਵਿਸ਼ਾਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਜਾਣਕਾਰੀ
ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਤੈਨਾਤੀ ਮਾਡਲਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਡਲਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਜ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਬਲਿਕ ਕਲਾਉਡਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਾਉਡਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਈਬ੍ਰਾਇਡ ਕ੍ਲਾਉਡਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਕਲਾਉਡਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ (IaaS) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ (PaaS) ਵਜੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ (ਸਾਸ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ (IDaaS) ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ (NaaS) ਵਜੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ (DaaS) ਵਜੋਂ ਡੈਸਕਟਾਪਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਿੰਗਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਟੇਨੈਂਸੀਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ?ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਬਲਿਕ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਾਉਡ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਣਕਾਰੀ
IaaS ਅਤੇ PaaS ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ ਅਜ਼ੁਰ ਬਨਾਮ ਗੂਗਲ ਕਲਾਉਡ ਬਨਾਮ ਏਡਬਲਯੂਐਸ: ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ?ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ?ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਵਾਲਇੰਟਰਵਿview ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਸਵਾਲਇੰਟਰਵਿview ਪ੍ਰਸ਼ਨ