ਪੰਨਾ ਚੁਣੋ

ਵਰਡਪਰੈਸ

ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਰਡਪਰੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਜਾਣ-ਪਛਾਣਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਸੈਟਅਪਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਡਪਰੈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਐਡਮਿਨ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੱਕ ਵਰਡਪਰੈਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਥੀਮ ਸਥਾਪਨਾ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਥੀਮ)ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗਇਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਲੱਗਇਨ)ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪਜਾਣਕਾਰੀ
ਵੂ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡਪਰੈਸਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਲੌਗ ਲਿਖਣਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਵਾਲਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਮ ਵਰਡਪਰੈਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਪੋਸਟਵਰਡਪਰੈਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਪੇਜਵਰਡਪਰੈਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਟਿੱਪਣੀਵਰਡਪਰੈਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਵਰਗਵਰਡਪਰੈਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਟੈਗਸਵਰਡਪਰੈਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਲਿੰਕਵਰਡਪਰੈਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਦਿੱਖਵਰਡਪਰੈਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ
ਵਰਡਪਰੈਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਰਡਪਰੈਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ