Program Java pentru a imprima Reverse Pyramid Star Pattern

Introducere Programul de aici ilustrează Programul Java pentru a tipări Reverse Pyramid Star Pattern. Abordare Primul pas este de a prelua intrarea de la utilizator sau, în caz contrar, numărul de rânduri din modelul de piramidă inversă pe care doriți să-l imprimați. Acest lucru se poate face folosind Scanner...

Program Java pentru a imprima Pyramid Star Pattern

Introducere Articolul de aici va ilustra Programul Java pentru imprimarea modelului de stele piramidale care conține bucle imbricate. Exemplu de cod 1: Model piramidal simplu import java.io.* //Cod Java pentru a demonstra tiparele de stele piramidale clasa publică Demo { //Funcție pentru a demonstra...

Program Java pentru a găsi interes compus

Introducere Acest articol ilustrează faptul că un program Java poate calcula dobânda compusă pentru o sumă de bani. Formula de calcul a dobânzii compuse pentru o sumă de bani este următoarea: Dobânda compusă = P (1 + R/100) ^ r unde, P este principalul Suma R este...