SAP ABAPPrograme ABAP OOABAPODATADiferențele ABAPSAP ABAP Web DynproSAP RAPSAP MTASAP CAPMSAP pe AzureVizualizări ABAP CDSModule SAP