Ku shubista barnaamijka ABAP

Qeexitaan fasalka 1aad.
 QAYBTA DADWEYNAHA.
 XOGTA: num1 TYPE i VALUE 100.
 HABKA:m1.
 DHAMMAAN.
 FULINTA FASALKA 1AAD.
 HABKA m1.
 QOR: 'a1:',num1.
 DHAMMAAN.
 DHAMMAAN.
 FASALKA b1 QEEXAAD KA DHAXLASHADA a1.
 QAYBTA DADWEYNAHA.
 HABKA:m2, m1 Dib u Qeexitaanka.
 DHAMMAAN.
 FASALKA b1 DHAGAYSIINTA.
 HABKA m1.
 num1 = nambar1 .
 QOR: 'b1:',num1.
 DHAMMAAN.
 HABKA m2.
 QOR: 'M2 fasalka b1'.
 DHAMMAAN.
 DHAMMAAN.
 Bilawga-Xulashada.
 XOG: NOOCA TIXRAACA A1.
 XOGTA: b NOOCA TIXRAACA B1.
 *xogta: c ku qor REF TO c1.
 *************************************** ************** ABUUR shay b.
 a = b. "Habka wacitaanka oo kor loo qaado a-> m1 ( ).
 * wac HABKA a->m2( ). "Ma heli karno hababka fasal-hoosaadyada annaga oo adeegsanayna super class ref.
 NEW-LINE
 b?= a. " Hoos u tuurista HABKA WEEQA b->m1( ).
 NEW-LINE
 Habka wac b->m2 ( ).
 *************************************** *************** " qalad null ref abuuro shay a.
 b?= a. "hoos u tuurista weli qashin-qubka bixinteeda wac METHOD b->m1( ).
 *************************************** *************** ABUUR shay a.
 ISKU DAY
 b?= a. "Waxaan isku daynay inaan isticmaalo "NULL" qashinka tixraaca shay CATCH cx_sy_move_cast_error.
 Habka wac b->m1 ( ).
 DHAMMAAN.
 *************************************** *************** ABUUR shay a.
 Abuur shayga b.
 ISKU DAY
 b?= a.
 CATCH cx_sy_move_cast_error .
 Habka wac b->m1 ( ).
 wac METHOD b->m2( ).
 DHAMMAAN.
 CLASS qaabka lcl_DEFINITION.
 QAYBTA DADWEYNAHA.
 HABKA shaxanka.
 DHAMMAAN.
 CLASS CLASS CLASS_goobo Qeexitaan DHAXAL AH lcl_qaab.
 QAYBTA DADWEYNAHA.
 HABKA: sawir REDEFINITION, calc_ area.
 DHAMMAAN.
 CLASS lcl_qaabka IMPLEMENTATION.
 HABKA sawirid.
 QOR:/ 'Sawir Qaab kasta'
 DHAMMAAN.
 DHAMMAAN.
 CLASS lcl_circle IMPLEMENTATION.
 HABKA sawirid.
 QOR:/ 'Sawir qaab gaar ah: Goobo'.
 DHAMMAAN.
 HABKA calc_aagga.
 QOR: / 'Aagga Crcle = 2iiR'.
 DHAMMAAN.
 DHAMMAAN.
 Bilawga-Xulashada.
 XOGTA: o_cir NOOCA REF TO lcl_circle.
 ABUUR shay o_cir.
 Habka wac o_cir-> sawir ( ). "Waccida subclass Draw() habka CALL METHOD o_cir->calc_area( ).
 ULINE
 "------------xoogaa-jilicsan (kor loo qaaday)---------------" XOGTA : o_shp NOOCA REF TO lcl_qaabka.
 o_shp = o_cir. Kabka cidhiidhiga ah "wacida sub class Draw() habka" wac METHOD o_shp->calc_area( ) . "Cillad ururinta ULINE.
 "---------- Balaadhinta Jidka
 "o_cir1 = o_shp. "khalad isku dhafan o_cir1 ?= o_shp. "Balaadhinta Jidka(Downcast) Habka wacitaanka o_cir1-> sawir "Waccida subclass Draw() habka CALL METHOD o_cir1->calc_area( ).
 Qeexitaan fasalka 1aad.
 QAYBTA DADWEYNAHA.
 XOGTA: num1 TYPE i VALUE 100.
 HABKA:m1.
 DHAMMAAN.
 FULINTA FASALKA 1AAD.
 HABKA m1.
 QOR: 'a1:',num1.
 DHAMMAAN.
 DHAMMAAN.
 FASALKA b1 QEEXAAD KA DHAXLASHADA a1.
 QAYBTA DADWEYNAHA.
 HABKA:m2, m1 Dib u Qeexitaanka.
 DHAMMAAN.
 FASALKA b1 DHAGAYSIINTA.
 HABKA m1.
 num1 = nambar1 .
 QOR: 'b1:',num1.
 DHAMMAAN.
 HABKA m2.
 QOR: 'M2 fasalka b1'.
 DHAMMAAN.
 DHAMMAAN.
 Bilawga-Xulashada.
 XOGTA: NOOCA waalidka Tixraaca a1.
 XOGTA: NOOCA ilmaha Tixraaca b1.
 *xogta: c ku qor REF TO c1.
 *************************************** ************** U Abuur shay cunug.
 waalid = ilmo. "kor u qaadida habka Wicitaanada waalidka->m1( ).
 Habka wac cunug->m1 ( ).
 Habka wac cunug->m2 ( ).
 * wac HABKA a->m2( ). "Ma heli karno hababka fasal-hoosaadyada annaga oo adeegsanayna super class ref.
 NEW-LINE
 ilmo ?= waalid. "hoos u tuurista HABKA CALL EE ilmaha->m1( ).
 NEW-LINE
 Habka wac cunug->m2 ( ).
 *************************************** ***************** *" qalad qalad ref *abuur shay a.
 *b?= a. "hoos u tuurista weli waa daadinta bixinta * wac HABKA b->m1( ).
 *************************************** **************** * ABUUR shay a.
 ISKU DAY
 b?= a. "Waxaan isku daynay inaan isticmaalo "NULL" qashinka tixraaca shay CATCH cx_sy_move_cast_error.
 Habka wac b->m1 ( ).
 DHAMMAAN.
 *************************************** **************** * ABUUR shay a.
 Abuur shayga b.
 ISKU DAY
 b?= a.
 CATCH cx_sy_move_cast_error .
 Habka wac b->m1 ( ).
 wac METHOD b->m2( ).
 DHAMMAAN.
 ******** Qiimaha gaarka ah******************** XOGTA : lv_string TYPE string, lv_string2 TYPE string, lv_string_final TYPE string.
 NOOCYADA: BEGIN OF ty_data, Auth TYPE c, DHAMMAAD ty_data.
 XOGTA: ls_user TYPE ty_data, ls_user2 TYPE ty_data, lt_user2 NOOCKA SHAXDA ty_data, lt_user NOOCKA TABLE ee ty_data.
 lv_string = 'a,b,c,a'.
 lv_string2 = 'd,b,c,a'.
 KALA jeex lv_string AT ',' GAL TABLE lt_user.
 KALA GAL lv_string2 AT ',' GAL TABLE lt_user2.
 KALA SOCO lt_user2 KU BEDELIINTA ASTAAMAHA BEESHA ( ).
 GELI INTO TABLE lt_user.
 DHAMMAAD.
 LIVE lt_user BY auth.
 Ka Tirtir nuqullada ku xiga ee lt_user Isbarbardhigga auth.
 HADDII sy-subrc = 0.
 LASOCO lt_user-ku-soo-saarida goobta-calaamadaha ( ).
 HADDII lv_string_final uu yahay horudhac.
 lv_string_final = -auth.
 KALE.
 CONCATENATE lv_string_final -auth INTO lv_string_final KACAY ','.
 DHAMMAAD.
 DHAMMAAD.
 DHAMMAAD.

 

Leave a comment

Boggani wuxuu isticmaalaa Akismet si loo yareeyo spam. Baro sida xogtaada faallooyinkaaga looga shaqeeyo.