Kërkoni një kurs ose temë

Teknologjitë e Blockchain

Blockchain

Blockchain është teknologjia e sigurt dhe e besueshme e të dhënave të gjeneratës së ardhshme. Në këtë tutorial të shpejtë do të mësoni bazat dhe shembujt e jetës reale.

Logoja e informatikës kuantike

Informatika Quantum

Informatika Kuantike është kompjuteri më i fundit që po prish teknologjinë e informacionit. Në këtë tutorial të shpejtë do të mësoni bazat dhe shembullin e jetës reale.