เลือกหน้า

ค้นหาหลักสูตรหรือหัวข้อ

เทคโนโลยีบล็อคเชน

blockchain

Blockchain เป็นเทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในยุคต่อไป ในบทช่วยสอนฉบับย่อนี้ คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานและตัวอย่างในชีวิตจริง

โลโก้คอมพิวเตอร์ควอนตัม

คอมพิวเตอร์ควอนตัม

Quantum Computing คือการประมวลผลล่าสุดที่รบกวนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบทช่วยสอนฉบับย่อนี้ คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานและตัวอย่างในชีวิตจริง